CƠ QUAN THỰC HIỆN

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
241 Đăng ký bản thoả thuận kết nối mẫu Viễn thông và Internet
242 Đăng ký danh mục báo chí nhập khẩu Báo chí
243 Đăng ký giá cước viễn thông Viễn thông và Internet
244 Đăng ký hoạt động cơ sở in Xuất bản, In và Phát hành
245 Đăng ký hoạt động cơ sở in Xuất bản, In và Phát hành
246 Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
247 Đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử Xuất bản, In và Phát hành
248 Đăng ký khuyến mại viễn thông Viễn thông và Internet
249 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Xuất bản, In và Phát hành
250 Đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông Viễn thông và Internet
251 Đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông Viễn thông và Internet
252 Điều chỉnh, bổ sung thông tin trong giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của Nhà Xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài Xuất bản, In và Phát hành
253 Đổi số thuê bao viễn thông Viễn thông và Internet
254 Đổi Thẻ nhà báo Báo chí
255 Đổi thẻ nhà báo (báo nói, báo hình) Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử