CƠ QUAN THỰC HIỆN

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
251 Đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông Viễn thông và Internet
252 Điều chỉnh, bổ sung thông tin trong giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của Nhà Xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài Xuất bản, In và Phát hành
253 Đổi số thuê bao viễn thông Viễn thông và Internet
254 Đổi Thẻ nhà báo Báo chí
255 Đổi thẻ nhà báo (báo nói, báo hình) Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử