CƠ QUAN THỰC HIỆN

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
161 Gia hạn chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải Tần số vô tuyến điện
162 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
163 Gia hạn Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
164 Gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
165 Gia hạn Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông Viễn thông và Internet
166 Gia hạn giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng Công nghệ thông tin, điện tử
167 Gia hạn Giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam Viễn thông và Internet
168 Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài Xuất bản, In và Phát hành
169 Gia hạn giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng Viễn thông và Internet
170 Gia hạn giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử