CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Báo cáo định kỳ của thành viên mạng lưới về hoạt động ứng cứu sự cố
Lĩnh vực Viễn thông và Internet
Cơ quan thực hiện Cục An toàn thông tin
Cách thức thực hiện Qua Internet, qua bưu điện
Trình tự thực hiện

Báo cáo 6 tháng trước ngày 20/6 và báo cáo 1 năm trước 15/12 gửi về Cơ quan điều phối quốc gia.


Thời hạn giải quyết 01 ngày
Phí 0  
Lệ Phí 0  
Thành phần hồ sơ
1. Hồ sơ gồm:
Báo cáo tổng hợp (6 tháng/ 01 năm) về hoạt động tiếp nhận và xử lý sự cố.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý Điều 6 về trách nhiệm, quyền hạn của các thành viên mạng lưới tại Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT ngày 12/9/2018 của Bộ TTTT Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc.
Biểu mẫu đính kèm