Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công trực tuyến: 0 41
Dịch vụ công TT một phần: 0
Dịch vụ công TT toàn trình: 275
Tổng số dịch vụ công: 275 41
Tổng số thủ tục hành chính: 263 41
Tên thủ tục Thông báo giá cước viễn thông
Lĩnh vực Viễn thông và Internet
Cơ quan thực hiện Cục Viễn thông
Cách thức thực hiện
- Trực tiếp tại trụ sở Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Qua hệ thống Bưu chính.
Trình tự thực hiện
- Doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam gửi hồ sơ đến Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Cục Viễn thông nhận và kiểm tra.
- Trường hợp Cục Viễn thông không có ý kiến gì, doanh nghiệp ban hành giá cước.
- Trường hợp phát hiện hồ sơ báo giá cước của doanh nghiệp không phù hợp với quy định hiện hành về quản lý giá cước, Cục Viễn Thông - Bộ Thông tin Truyền thông có văn bản yêu cầu doanh nghiệp đình chỉ việc áp dụng giá cước mới để xem xét và điều chỉnh cho phù hợp. 
- Chậm nhất sau 3 ngày làm việc khi quyết định giá cước dịch vụ của doanh nghiệp được ký ban hành.

Thời hạn giải quyết Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện Tổ chức nước ngoài
Tổ chức,đoàn thể
Phí 0
Lệ Phí 0
Thành phần hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ:
- Công văn gửi báo giá.
- Quyết định ban hành giá cước dịch vụ của doanh nghiệp;
2. Số lượng hồ sơ:  1 (bộ)

Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý
Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Viễn thông.
Thông tư 02/2007/TT-BTTTT ngày 13/12/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông.

Kết quả thực hiện Không quy định phải trả kết quả giải quyết
Biểu mẫu đính kèm
Liên hệ hướng dẫn Cục Viễn thông
Địa chỉ: Tòa nhà Cục Viễn Thông, 68 đường Dương Đình Nghệ
Điện thoại: 02439436608
Email: vnta@mic.gov.vn
Website: http://vnta.gov.vn