Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
Tên thủ tục Phân bổ mã, số viễn thông
Lĩnh vực Viễn thông và Internet
Cơ quan thực hiện Cục Viễn thông
Cách thức thực hiện
- Nộp trực tiếp tại trụ sở Cục Viễn thông
- Qua hệ thống Bưu chính
 

Liên hệ hướng dẫn: Cục Viễn thông 

Địa chỉ: Tòa nhà Cục Viễn Thông, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại:  024.39436608 - 024.37820990

Email: vnta@mic.gov.vn 
Website: http://vnta.gov.vn

Trình tự thực hiện
- Doanh nghiệp viễn thông gửi hồ sơ xin phân bổ mã, số viễn thông tới Cục Viễn thông để xem xét giải quyết.
- Cục Viễn thông tiếp nhận hồ sơ, tiến hành xem xét trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ;
- Trường hợp không đồng ý, Cục Viễn thông có thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do từ chối cấp phát cho doanh nghiệp xin phép biết;
- Trong trường hợp đồng ý, Cục Viễn thông ban hành Quyết định phân bổ mã, số viễn thông cho doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện Tổ chức nước ngoài
Tổ chức,đoàn thể
Phí 0
Lệ Phí 350.000 đồng/lần phân bổ (theo quy định tại Thông tư số 268/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính)
Thành phần hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị phân bổ mã, số theo mẫu tại Phụ lục 2 Thông tư 25/2015/TT-BTTTT;
- Bản sao giấy phép viễn thông (đối với doanh nghiệp viễn thông); bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư (đối với các doanh nghiệp khác); bản sao có chứng thực quyết định thành lập (đối với cơ quan, tổ chức không phải doanh nghiệp) trong trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu chính; hoặc bản sao giấy phép viễn thông (đối với doanh nghiệp viễn thông); bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư (đối với các doanh nghiệp khác); bản sao quyết định thành lập (đối với cơ quan, tổ chức không phải doanh nghiệp) kèm theo bản gốc các giấy tờ trên để đối chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Viễn thông.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý
Nghị định 25/NĐ-CP ngày 06/4/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông
Thông tư 25/2015/TT-BTTTT ngày 09/09/2015 quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông.
Thông tư số 40/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 sửa đổi một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT;
- Thông tư số 268/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính.

Kết quả thực hiện Quyết định phân bổ
Biểu mẫu đính kèm
Liên hệ hướng dẫn Cục Viễn thông
Địa chỉ: Tòa nhà Cục Viễn Thông, 68 đường Dương Đình Nghệ
Điện thoại: 02439436608
Email: vnta@mic.gov.vn
Website: http://vnta.gov.vn