Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
Tên thủ tục Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Lĩnh vực Bưu chính
Cơ quan thực hiện Vụ Bưu chính
Cách thức thực hiện
- Nộp trực tiếp tại trụ sở Bộ TTTT.
- Qua đường bưu chính.
- Nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công của Bộ.
Địa điểm nộp/gửi hồ sơ:
Vụ Bưu chính – Bộ TTTT, số 18 Nguyễn Du, Hà Nội.
 

Liên hệ hướng dẫn: Vụ Bưu chính

Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội (Tòa nhà B, tầng 7)

Điện thoại: 024.38226625; Fax: 024.38226954

Email: vanthubuuchinh@mic.gov.vn

Trình tự thực hiện
- Doanh nghiệp khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết.
- Doanh nghiệp nộp/gửi hồ sơ về Bộ TTTT.

Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật
Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Phí

1.000.000 đồng.

Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.

Lệ Phí 0
Thành phần hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ:
- Giấy đề nghị cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
- Bản gốc văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với trường hợp bị hư hỏng không sử dụng được
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc

Yêu cầu - điều kiện Văn bản xác nhận thông báo bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Căn cứ pháp lý

- Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010.

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.

- Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.

- Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.


Kết quả thực hiện Bản sao từ bản gốc của văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đã được cấp
Biểu mẫu đính kèm  - Giấy đề nghị cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính. (Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ)  -  Tải file
 - Giaydenghicaplaigiayphepbuuchinh.docx  -  Tải file
Liên hệ hướng dẫn Vụ Bưu chính
Địa chỉ: 18 Nguyễn Du
Điện thoại: 02435563458
Email:
Website: