Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công trực tuyến: 0 41
Dịch vụ công TT một phần: 0
Dịch vụ công TT toàn trình: 275
Tổng số dịch vụ công: 275 41
Tổng số thủ tục hành chính: 263 41
Tên thủ tục Sửa đổi, bổ sung/cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (Sản phẩm điện tử và công nghệ thông tin)
Lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử
Cơ quan thực hiện Cục Công nghiệp CNTT và Truyền thông
Cách thức thực hiện

- Nộp qua Cổng dịch vụ công:

+ Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc

+ Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông (https://dichvucong.mic.gov.vn).

- Nộp qua hệ thống bưu chính;

- Nộp trực tiếp tại cơ quan giải quyết hồ sơ cấp CFS (*);

* Cơ quan giải quyết hồ sơ cấp CFS:

+ Sản phẩm báo chí: Cục Báo chí. Địa chỉ: số 7, Yết Kiêu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

+ Sản phẩm xuất bản phẩm: Cục Xuất bản, In và Phát hành. Địa chỉ: Số 10 Đường Thành, Phường Cửa Đông, Hà Nội.

+ Sản phẩm bưu chính và chuyển phát: Vụ Bưu chính. Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trung, Hà Nội.

+ Sản phẩm điện tử và công nghệ thông tin: Bộ Thông tin và Truyền thông. Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trung, Hà Nội.

+ Thiết bị viễn thông; Thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện: Cục Viễn thông. Địa chỉ: Tòa nhà Cục Viễn Thông, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Trình tự thực hiện

- Trường hợp CFS có sai sót/mất, thất lạc hoặc bị hỏng thương nhân lập hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung/cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu trong lĩnh vực thông tin và truyền thông gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến cơ quan giải quyết hồ sơ cấp CFS theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư số 21/2020/TT-BTTTT hoặc qua hình thức trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia (http://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông (http://dichvucong.mic.gov.vn).

- Thời hạn thực hiện sửa đổi, bổ sung/cấp lại CFS không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày thương nhân gửi hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung/cấp lại CFS đối với hàng hóa trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đầy đủ, đúng quy định.

- Trường hợp từ chối sửa đổi, bổ sung/cấp lại CFS, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời nêu rõ lý do.


Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp
Phí Không
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung/cấp lại giấy chứng chứng lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu trong lĩnh vực thông tin và truyền thông: 01 bản chính

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


Yêu cầu - điều kiện Không có
Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

- Thông tư số 21/2020/TT-BTTTT ngày 07/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hàng hóa trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.


Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Biểu mẫu đính kèm  - Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung/cấp lại giấy chứng chứng lưu hành tự do (CFS)  -  Tải file
Liên hệ hướng dẫn Cục Công nghiệp CNTT và Truyền thông
Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, Hà Nội
Điện thoại: 02439436404
Email: vanthucntt@mic.gov.vn
Website: https://mic.gov.vn