Giới thiệu

Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thể dễ dàng truy cập Cổng Dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ https://dichvucong.mic.gov.vn từ máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại di động được kết nối internet:

  - Đăng ký tài khoản để đăng nhập và nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông;

  - Tra cứu, theo dõi toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính;

  - Sử dụng tài khoản của các ngân hàng, trung gian thanh toán để thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công;

  - Dễ dàng tìm kiếm thông tin, dịch vụ công theo các lĩnh vực, mức độ và cơ quan giải quyết thủ tục hành chính;

 - Gửi phản ánh kiến nghị liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công để chúng tôi phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn;

 - Đánh giá sự hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính.

 

Cổng dịch vụ công trực tuyến: Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước.

Dịch vụ công trực tuyến: Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 1: Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 2: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 4: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

 

Liên hệ

  Bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật:

  - Địa chỉ: Phòng Nền tảng và Dữ liệu số, Trung tâm Thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông, số 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

  - Điện thoại: 024.35563462

  - Email: dvc@mic.gov.vn

  Các đơn vị giải quyết TTHC thuộc Bộ:

  Xem thông tin liên hệ

  Bộ phận tiếp nhận phản ánh kiến nghị:

  - Địa chỉ: Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông, số 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 - Điện thoại: 08046378

 - Email: thutuchanhchinh@mic.gov.vn