Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Mã Biên nhận : 000.00.22.G14-220518-0993
Ngày nộp: 18/05/2022
Ngày hẹn trả: 31/05/2022
Nộp tại: Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả