Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM
Mã Biên nhận : 000.00.21.G14-201207-0008
Ngày nộp: 07/12/2020
Ngày hẹn trả: 04/02/2021
Nộp tại: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả