Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
Tên thủ tục Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo điện tử
Lĩnh vực Báo chí
Cơ quan thực hiện Cục Báo chí
Cách thức thực hiện
- Nộp trực tiếp tại Bộ Thông tin và Truyền thông
- Qua hệ thống bưu chính
 

Liên hệ hướng dẫn: Cục Báo chí

Địa chỉ: Số 7 phố Yết Kiêu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024.39446290; 39446291; 39446292; 39446295

Email: cucbaochi@mic.gov.vn

Trình tự thực hiện
- Cơ quan chủ quản báo chí có nhu cầu thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo điện tử theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật báo chí, cơ quan chủ quản báo chí gửi hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền 

Thời hạn giải quyết 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức nước ngoài
Tổ chức,đoàn thể
Phí 0
Lệ Phí 0
Thành phần hồ sơ
1. Hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo điện tử bao gồm:
- Văn bản đề nghị thay đổi của cơ quan chủ quản báo chí;
- Mẫu trình bày tên cơ quan báo chí, tên chuyên trang có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối với trường hợp thay đổi hình thức trình bày, vị trí của tên cơ quan báo chí, tên chuyên trang).
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Yêu cầu - điều kiện Không có
Căn cứ pháp lý
Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.

Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận
Biểu mẫu đính kèm
Liên hệ hướng dẫn Cục Báo chí
Địa chỉ: Số 7 phố Yết Kiêu
Điện thoại: 02439446290
Email: vanthcucbaochi@mic.gov.vn
Website: https://mic.gov.vn