Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
Tên thủ tục Cấp Giấy phép chuyên trang của báo điện tử
Lĩnh vực Báo chí
Cơ quan thực hiện Cục Báo chí
Cách thức thực hiện
- Nộp trực tiếp tại Cục Báo chí.
- Qua hệ thống bưu chính.
 

Liên hệ hướng dẫn: Cục Báo chí

Địa chỉ: Số 7 phố Yết Kiêu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024.39446290; 39446291; 39446292; 39446295

Email: cucbaochi@mic.gov.vn

Trình tự thực hiện
Cơ quan báo chí có đủ điều kiện quy định tại Điều 30 Luật báo chí có nhu cầu cấp giấy phép hoạt động chuyên trang của báo điện tử, cơ quan chủ quản báo chí gửi hồ sơ đến Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí có trách nhiệm cấp giấy phép chuyên trang của báo điện tử; trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức nước ngoài
Tổ chức,đoàn thể
Phí 0
Lệ Phí 0
Thành phần hồ sơ
1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép chuyên trang của báo điện tử bao gồm:
- Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;
- Tờ khai đề nghị cấp giấy phép mở chuyên trang của báo điện tử;
- Đề án xây dựng chuyên trang của báo điện tử có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí, gồm những nội dung sau:
+ Sự cần thiết và cơ sở pháp lý;
+ Trình bày việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 30 Luật báo chí và các tài liệu kèm theo;
+ Tên gọi, tên miền của chuyên trang (tên miền cấp dưới của tên miền trang chủ);
+ Kết cấu và nội dung chính các chuyên mục.
- Bản in màu giao diện trang chủ của chuyên trang có xác nhận của cơ quan báo chí.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Yêu cầu - điều kiện
Điều kiện cấp giấy phép chuyên trang của báo điện tử:
1. Có tôn chỉ, mục đích phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; đối tượng phục vụ; nơi đặt máy chủ và đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối.
2. Có phương án về tổ chức và nhân sự bảo đảm hoạt động chuyên trang của báo điện tử.
3. Có tên và giao diện trang chủ chuyên trang của báo điện tử.
4. Có các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật; phương án tài chính; có các giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; có tên miền cấp dưới phù hợp với tên miền đã đăng ký.

Căn cứ pháp lý
Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.

Kết quả thực hiện Giấy phép chuyên trang của báo điện tử.
Biểu mẫu đính kèm  - Tờ khai đề nghị cấp giấy phép mở chuyên trang của báo điện tử  -  Tải file
Liên hệ hướng dẫn Cục Báo chí
Địa chỉ: Số 7 phố Yết Kiêu
Điện thoại: 02439446290
Email: vanthcucbaochi@mic.gov.vn
Website: https://mic.gov.vn