Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÁP LUẬT THỊ TRƯỜNG
Mã Biên nhận : 000.00.21.G14-201204-0002
Ngày nộp: 04/12/2020
Ngày hẹn trả: 03/02/2021
Nộp tại: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả