HƯỚNG DẪN
  • Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công
  • Hướng dẫn tra cứu hồ sơ

Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công

Bước 1: Từ Trang Chủ, người dùng chọn Đăng ký để tạo tài khoản truy cập. Đăng nhập Hệ thống Cổng Dịch vụ công bằng tài khoản đã đăng ký.
 
dvc1.JPG
 
 
Bước 2: Vào danh sách dịch vụ công để chọn loại dịch vụ cần sử dụng rồi ấn nút tại cột Thực hiện
dvc2.JPG
 
 
Bước 3: Điền thông tin theo mẫu tờ khai trực tuyến hoặc đính kèm các tệp thành phần hồ sơ:
dvc3.JPG
Bước 4: Sau khi điền đầy đủ thông tin, kích nút Gửi để nộp hồ sơ trực tuyến
dvc4.JPG
 
Bước 5: Thông tin hồ sơ gửi đi thành công hệ thống sẽ tạo Mã số hồ sơ để Tra cứu tiến độ xử lý hồ sơ.
 
Bước 6: Thông tin nộp hồ sơ sẽ được gửi đến hộp thư điện tử của tổ chức, cá nhân. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, tổ chức, cá nhân sẽ được hướng dẫn chi tiết để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

 

Hướng dẫn tra cứu hồ sơ

Bước 1: Từ Trang Chủ, người dùng truy cập tiện ích Xử lý hồ sơ, nhập Mã số hồ sơ cần tra cứu.
 
dvc1.JPG
 
 
Bước 2: Nhập mã xác nhận bảo mật, kích nút Tra cứu
dvc2.JPG
 
 
Bước 3: Nhấn chuột vào tên Thủ tục hoặc Số biên nhận để xem chi tiết Quá trình xử lý hồ sơ