Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH ZTO NINH BÌNH
Mã Biên nhận : 000.00.03.G14-220308-0002
Ngày nộp: 07/03/2022
Ngày hẹn trả: 20/05/2022
Nộp tại: Vụ Bưu chính
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong