Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Công ty TNHH tin tức truyền thông vnn
Mã Biên nhận : 000.00.21.G14-201214-0001
Ngày nộp: 14/12/2020
Ngày hẹn trả: 22/02/2021
Nộp tại: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả