Hướng dẫn ký chữ ký số trên tệp PDF

Hướng dẫn ký chữ ký số trên tệp PDF Chuẩn bị: - Tệp được lưu dưới dạng PDF - Có chữ ký số (usb token) - Máy tính đã cài Driver Token (Token Manager); Foxit Reader 9.5 trở...

Thong tin lien he

1. Vụ Bưu chính Địa chỉ:  Tầng 7, Tòa nhà B, 18 Nguyễn Du, Hà Nội. Điện thoại:  024.38226625 Email:   vanthubuuchinh@mic.gov.vn Website:...

gioi-thieu

Giới thiệu Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thể dễ dàng truy cập Cổng Dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ https://dichvucong.mic.gov.vn từ máy...

Hướng dẫn đăng ký

HƯỚNG DẪN Đăng ký tài khoản Nộp hồ sơ trực tuyến Yêu cầu bổ sung hồ sơ Thanh toán phí, lệ phí thực hiện TTHC Hướng dẫn tra cứu hồ sơ Hướng dẫn đăng ký tên định danh ...

Thong bao login

Thao tác của quý khách bị lỗi, vui lòng kiểm tra lại hoặc liên hệ đơn vị hỗ trợ hệ thống dịch vụ công để được hỗ trợ ( Liên hệ )!

danhGiaTTHC

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Links giới thiệu

Hướng dẫn sử dụng Tra cứu hồ sơ

Gioi-Thieu

GIỚI THIỆU CHUNG    Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum được thành lập theo Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. ...

Hướng dẫn

Hướng dẫn Đăng ký tài khoản Đổi mật khẩu đăng nhập Quên mật khẩu đăng nhập Tra cứu tiến độ xử lý qua Website Tra cứu Thủ tục hành chính Đánh giá công chức Đánh...