Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HỢP PHÁT
Mã Biên nhận : 000.00.28.G14-221129-2909
Ngày nộp: 29/11/2022
Ngày hẹn trả: 07/12/2022
Nộp tại: Cục An toàn thông tin
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong