Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công trực tuyến: 0 41
Dịch vụ công TT một phần: 0
Dịch vụ công TT toàn trình: 275
Tổng số dịch vụ công: 275 41
Tổng số thủ tục hành chính: 263 41
Tên thủ tục Gia hạn Giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam
Lĩnh vực Viễn thông và Internet
Cơ quan thực hiện Cục Viễn thông
Cách thức thực hiện
- Trực tiếp tại Cục Viễn thông
- Qua hệ thống bưu chính
Trình tự thực hiện - Tổ chức được cấp phép lắp đặt tuyến cáp viễn thông trên biển muốn gia hạn giấy phép phải gửi hồ sơ xin gia hạn tới Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông ít nhất 90 ngày trước ngày giấy phép hết hạn.
- Cục Viễn thông tiếp nhận và thẩm định hồ sơ theo quy định;
- Hết thời hạn quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ ban hành Quyết định gia hạn giấy phép. Trường hợp từ chối cấp phép, Cục Viễn thông sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức đề nghị gia hạn giấy phép biết.
Thời hạn giải quyết
- Trường hợp không cần lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.
- Trường hợp cần lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan: 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.
Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp
Hợp tác xã
Tổ chức,đoàn thể
Phí 0
Lệ Phí 0
Thành phần hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép theo mẫu do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành;  
- Báo cáo việc thực hiện giấy phép.
2. Số lượng hồ sơ: 05 bộ (01 bộ là bản chính, 04 bộ là bản sao)

Yêu cầu - điều kiện
- Tổng thời hạn cấp lần đầu và các lần gia hạn giấy phép viễn thông không được vượt quá thời hạn tối đa quy định cho loại giấy phép đó.
- Trường hợp giấy phép có thời hạn cấp lần đầu bằng thời hạn tối đa quy định cho loại giấy phép đó thì khi giấy phép hết hạn sử dụng, thời gian gia hạn không quá một năm.

Căn cứ pháp lý
Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông

Kết quả thực hiện Quyết định gia hạn giấy phép lắp đặt cáp quang biển
Biểu mẫu đính kèm
Liên hệ hướng dẫn Cục Viễn thông
Địa chỉ: Tòa nhà Cục Viễn Thông, 68 đường Dương Đình Nghệ
Điện thoại: 02439436608
Email: vnta@mic.gov.vn
Website: http://vnta.gov.vn