CƠ QUAN THỰC HIỆN

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
51 Cấp giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông Viễn thông và Internet
52 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
53 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
54 Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (trung ương) Báo chí
55 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí
56 Cấp giấy phép xuất bản phụ trương Báo chí
57 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Xuất bản, In và Phát hành
58 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Xuất bản, In và Phát hành
59 Cấp giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí Báo chí
60 Cấp giấy phép xuất bản đặc san Báo chí
61 Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
62 Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
63 Cấp giấy xác nhận đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh Xuất bản, In và Phát hành
64 Cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản Xuất bản, In và Phát hành
65 Cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập (trường hợp bị mất hoặc hư hỏng) Xuất bản, In và Phát hành
66 Cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập (trường hợp bị thu hồi) Xuất bản, In và Phát hành
67 Cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải Tần số vô tuyến điện
68 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
69 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
70 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Công nghệ thông tin, điện tử
71 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
72 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng Công nghệ thông tin, điện tử
73 Cấp lại Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
74 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính
75 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính
76 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Bưu chính
77 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Bưu chính
78 Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do bị mất hoặc bị hư hỏng Công nghệ thông tin, điện tử
79 Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do hết hạn Công nghệ thông tin, điện tử
80 Cấp lại Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
81 Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
82 Cấp lại giấy phép hoạt động in Xuất bản, In và Phát hành
83 Cấp lại giấy phép hoạt động in Xuất bản, In và Phát hành
84 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
85 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
86 Cấp lại giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
87 Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông Viễn thông và Internet
88 Cấp lại giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng Công nghệ thông tin, điện tử
89 Cấp lại Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng Công nghệ thông tin, điện tử
90 Cấp lại Giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
91 Cấp lại giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam Công nghệ thông tin, điện tử
92 Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài Xuất bản, In và Phát hành
93 Cấp lại giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
94 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
95 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
96 Cấp lại giấy phép viễn thông (Áp dụng đối với cấp phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng, cấp phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông, cấp phép lắp đặt cáp viễn thông trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam; Không áp dụng đối với cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông quy định tại Thông tư 12/2013/TT-BTTTT) Viễn thông và Internet
97 Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
98 Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
99 Cấp lại Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
100 Cấp lại thẻ nhà báo Báo chí