CƠ QUAN THỰC HIỆN

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
141 Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Báo chí
142 Chỉ định tổ chức thử nghiệm lĩnh vực thông tin và truyền thông Viễn thông và Internet
143 Cho phép họp báo (nước ngoài) Báo chí
144 Cho phép họp báo (nước ngoài) Báo chí
145 Cho phép họp báo (trong nước) Báo chí
146 Cho phép họp báo (trong nước) Báo chí
147 Cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học Công nghệ thông tin, điện tử
148 Cho phép nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin chuyên dùng đã qua sử dụng Công nghệ thông tin, điện tử
149 Cho phép nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc Danh mục cấm nhập khẩu theo hình thức di chuyển phương tiện sản xuất trong cùng một tổ chức Công nghệ thông tin, điện tử
150 Cho phép nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc Danh mục cấm nhập khẩu để làm thiết bị điều khiển, vận hành, khai thác, kiểm tra hoạt động của một phần hoặc toàn bộ hệ thống, dây chuyền sản xuất Công nghệ thông tin, điện tử