CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Cấp Giấy phép nhập khẩu thiết bị in
Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành
Cơ quan thực hiện Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cách thức thực hiện
- Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính;
- Dịch vụ công trực tuyến;
- Qua hệ thống bưu chính.
Trình tự thực hiện
Trước khi nhập khẩu thiết bị in, các đối tượng được nhập khẩu thiết bị in phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in gửi Cục Xuất bản, In và Phát hành.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Xuất bản, In và Phát hành phải cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Phí 0  
Lệ Phí 0  
Thành phần hồ sơ
1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in gồm có:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in;
- Ca-ta-lô (catalogue) của từng loại thiết bị in;
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Yêu cầu - điều kiện
Thiết bị in sau đây khi nhập khẩu phải có giấy phép:
1. Máy in sử dụng công nghệ kỹ thuật số có tốc độ trên 60 tờ/phút A4 hoặc có khổ in trên A3;
2. Máy in sử dụng công nghệ in ốp-xét (offset), flexo, ống đồng, letterpress;
3. Máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu.

Căn cứ pháp lý
Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;
Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;
Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

Biểu mẫu đính kèm