Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY CP KIẾN TRÚC & NỘI THẤT GALAXY CENTRE
Mã Biên nhận : 000.00.28.G14-221114-2508
Ngày nộp: 12/11/2022
Ngày hẹn trả: 21/11/2022
Nộp tại: Cục An toàn thông tin
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả