Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN HOMES
Mã Biên nhận : 000.00.28.G14-220627-0607
Ngày nộp: 23/06/2022
Ngày hẹn trả: 07/07/2022
Nộp tại: Cục An toàn thông tin
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả