Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công trực tuyến: 0 41
Dịch vụ công TT một phần: 0
Dịch vụ công TT toàn trình: 275
Tổng số dịch vụ công: 275 41
Tổng số thủ tục hành chính: 263 41
Tên thủ tục Đăng ký danh mục báo chí nhập khẩu
Lĩnh vực Báo chí
Cơ quan thực hiện Cục Báo chí
Cách thức thực hiện
Nộp trực tiếp Bộ Thông tin và Truyền thông
Qua hệ thống bưu chính
 

Liên hệ hướng dẫn: Cục Báo chí

Địa chỉ: Số 7 phố Yết Kiêu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024.39446290; 39446291; 39446292; 39446295

Email: cucbaochi@mic.gov.vn

Trình tự thực hiện Cơ sở xuất nhập khẩu báo chí do Bộ Thông tin Truyền thông cấp phép có nhu cầu nhập khẩu báo in, phải đăng ký Danh mục Báo chí nhập khẩu với Bộ Thông tin và Truyền thông trước khi nhập khẩu.
Thời hạn giải quyết Không có
Đối tượng thực hiện Tổ chức nước ngoài
Tổ chức,đoàn thể
Phí 0
Lệ Phí 0
Thành phần hồ sơ
1. Hồ sơ đăng ký danh mục báo chí nhập khẩu bao gồm:
- Văn bản đề nghị của cơ sở xuất nhập khẩu báo chí
- Danh mục báo chí nhập khẩu
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Yêu cầu - điều kiện Tổ chức phải được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép nhập khẩu báo chí.
Căn cứ pháp lý Luật báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016.
Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận
Biểu mẫu đính kèm
Liên hệ hướng dẫn Cục Báo chí
Địa chỉ: Số 7 phố Yết Kiêu
Điện thoại: 02439446290
Email: cucbaochi@mic.gov.vn
Website: https://mic.gov.vn