Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH LUẬT TƯ VẤN P&P VIỆT NAM
Mã Biên nhận : 000.00.21.G14-201125-0002
Ngày nộp: 25/11/2020
Ngày hẹn trả: 14/12/2020
Nộp tại: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả