Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ TRANG KIM
Mã Biên nhận : 000.00.21.G14-201111-0003
Ngày nộp: 11/11/2020
Ngày hẹn trả: 23/12/2020
Nộp tại: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả