Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ VIỄN THÔNG NAM VIỆT
Mã Biên nhận : 000.00.21.G14-201029-0002
Ngày nộp: 29/10/2020
Ngày hẹn trả: 10/12/2020
Nộp tại: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả