Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN 24H
Mã Biên nhận : 000.00.21.G14-201027-0007
Ngày nộp: 27/10/2020
Ngày hẹn trả: 08/12/2020
Nộp tại: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả