Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC HOÀNG GIA SÀI GÒN
Mã Biên nhận : 000.00.28.G14-220519-0283
Ngày nộp: 18/05/2022
Ngày hẹn trả: 31/05/2022
Nộp tại: Cục An toàn thông tin
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả