Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH LUẬT TƯ VẤN P&P VIỆT NAM
Mã Biên nhận : 000.00.21.G14-210105-0001
Ngày nộp: 31/12/2020
Ngày hẹn trả: 27/01/2021
Nộp tại: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả