Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ TRUYỀN THÔNG MHH
Mã Biên nhận : 000.00.21.G14-201217-0004
Ngày nộp: 17/12/2020
Ngày hẹn trả: 19/02/2021
Nộp tại: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả