Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 211
Tổng số dịch vụ công: 211 44
Tổng số thủ tục hành chính: 205 44
STT Mức độ Mã số Tên dịch vụ công Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Thực hiện
201 1.000002 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo in Báo chí Cục Báo chí
202 1.004825 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo điện tử Báo chí Cục Báo chí
203 1.004095 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép mở chuyên trang của báo điện tử Báo chí Cục Báo chí
204 1.004313 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (trung ương) Báo chí Cục Báo chí
205 1.004640 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
206 1.004766 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản phụ trương Báo chí Cục Báo chí
207 2.002179 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí Báo chí Cục Báo chí
208 1.004311 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản đặc san Báo chí Cục Báo chí
209 1.002702 Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Công nghệ thông tin, điện tử Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia
210 1.002691 Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng Công nghệ thông tin, điện tử Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia