Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trung tâm Internet Việt Nam

13/11/2019 09:45 SA

Lĩnh vực: Viễn thông và Internet
 
STT
Câu hỏi
Trả lời
1
Điều kiện để một tổ chức được cấp địa chỉ IPv4 lần đầu và kích thước vùng địa chỉ tối thiểu cho phép tổ chức xin cấp?
Tổ chức xin cấp địa chỉ IPv4 lần đầu phải là tổ chức hoạt động theo pháp luật Việt Nam, kích thước địa chỉ tối thiểu là /24 địa chỉ IPv4 theo quy định chung của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
2
Hồ sơ đăng ký địa chỉ IP bao gồm những giấy tờ gì?
Hồ sơ đăng ký địa chỉ IP gồm những giấy tờ sau: Bản khai đăng ký địa chỉ IP (theo mẫu). Bản sao có chứng thực quyết định thành lập hoặc Giấy phép đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức chưa là thành viên địa chỉ). Bản sao (trường hợp nộp trực tiếp) hoặc bản sao có chứng thực (trong trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu chính) chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài) của người thay mặt cơ quan tổ chức, doanh nghiệp làm thủ tục để nghị cấp phân bổ.Thông tin chi tiết, tham khảo tại địa chỉ https://vnnic.vn/diachiip.
3
Hồ sơ đăng ký địa chỉ IP bao gồm những giấy tờ gì?
Hồ sơ đăng ký địa chỉ IP gồm những giấy tờ sau: Bản khai đăng ký địa chỉ IP (theo mẫu). Bản sao có chứng thực quyết định thành lập hoặc Giấy phép đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức chưa là thành viên địa chỉ). Bản sao (trường hợp nộp trực tiếp) hoặc bản sao có chứng thực (trong trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu chính) chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài) của người thay mặt cơ quan tổ chức, doanh nghiệp làm thủ tục để nghị cấp phân bổ.Thông tin chi tiết, tham khảo tại địa chỉ https://vnnic.vn/diachiip.
4
Tổ chức chúng tôi có thể đăng ký đồng thời IPv4, IPv6 trong một bản khai, thủ tục đăng ký hay không?
Để giảm thủ tục hành chính và các chi phí trong quá trình xử lý hồ sơ, tổ chức, doanh nghiệp có thể đăng ký đồng thời địa chỉ IPv4, IPv6 trong cùng một Bản khai đăng ký địa chỉ Internet.
5
Địa chỉ IPv6 được đăng ký với mức phí như thế nào
Mỗi tổ chức có nhu cầu đăng ký sử dụng sẽ được xét cấp phát số lượng địa chỉ IPv6 tương đương với địa chỉ IPv4 được cấp, phân bổ không phát sinh thêm phí bổ sung theo mức chi tiết được quy định tại Thông tư số 208/2016/TT-BTC.