Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn sử dụng đăng ký Dịch vụ công

07/08/2018 07:45 SA

 I. Đăng ký tài khoản:

1. Nhấp chuột vào Logo Dịch vụ công trên trang chủ Cổng TTĐT Bộ TT&TT http://mic.gov.vn hoặc truy cập địa chỉ: http://dvc.mic.gov.vn.
 
dvc1.JPG
 
 
2. Nếu đã có tài khoản thì nhấp chuột vào đăng nhập để sử dụng, nếu chưa có nhấp chuột vào banner Đăng ký tài khoản như hình dưới:
dvc2.JPG
 
 
3. Điền đầy đủ thông tin theo mẫu đăng ký:
- Chọn đăng ký loại tài khoản dành cho cá nhân hoặc tổ chức
- Điền đầy đủ thông tin đăng ký vào các trường bắt buộc và nhấn nút “Đăng ký”.
 + Tên đăng ký là Họ tên của cá nhân hoặc Tên của cơ quan tổ chức;
 + Email, điện thoại, địa chỉ cần cung cấp đúng để cơ quan xử lý hồ sơ còn liên hệ xác thực, kích hoạt tài khoản, trao đổi/hướng dẫn về hồ sơ (nếu cần);
 
dvc3.JPG
4. Nếu tài khoản đại diện cho một tổ chức, tổ chức, cá nhân cần điền thêm thông tin về người liên hệ, chọn Cơ quan chủ quản của DVC tổ chức, cá nhân muốn đăng ký (có thể chọn nhiều dịch vụ thuộc nhiều cơ quan chủ quản khác nhau bằng cách nhấn nút Thêm, sau đó nhấn nút Đăng ký tài khoản:
dvc4.JPG
 
Lưu ý:
 + Khi đăng ký tài khoản người dùng, người nộp hồ sơ bắt buộc phải chọn “Cơ quan thực hiện” dịch vụ công, tích chọn tên các dịch vụ công trực tuyến;
 + Nếu người dùng chọn nhiều thủ tục thuộc nhiều cơ quan xử lý hồ sơ khác nhau thì “Cơ quan thực hiện” nào được chọn đầu tiên là cơ quan sẽ xác thực và kích hoạt tài khoản người dùng.
dvc5.JPG
 
 
5. Sau khi đăng ký tài khoản, thông tin của tổ chức, cá nhân sẽ được gửi đến cơ quan chủ quản của dịch vụ công mà tổ chức, cá nhân đăng ký để phê duyệt và kích hoạt tài khoản. Trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký nhiều dịch vụ công thuộc nhiều cơ quan chủ quản khác nhau, hệ thống sẽ mặc định gửi thông tin cho cơ quan chủ quản đầu tiên mà tổ chức, cá nhân đăng ký.
 
6. Khi tài khoản được kích hoạt, tổ chức, cá nhân sẽ nhận được một email thông báo vào tài khoản email mà tổ chức, cá nhân đã đăng ký.