Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cho phép họp báo (nước ngoài)

Nộp hồ sơ Quay lại
Trình tự thực hiện:
- Cơ quan đại diện nước ngoài (cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế liên chính phủ và các cơ quan khác của nước ngoài được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự ở Việt Nam) có nhu cầu tổ chức họp báo tại Hà Nội phải có văn bản đề nghị gửi Bộ Thông tin và Truyền thông ít nhất là 02 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo. Văn bản đề nghị đồng gửi Bộ Ngoại giao để thông báo.
- Tổ chức nước ngoài có nhu cầu tổ chức họp báo tại Hà Nội phải có văn bản đề nghị gửi Bộ Thông tin và Truyền thông ít nhất là 02 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo.
- Họp báo của đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của lãnh đạo Đảng và Nhà nước hoặc Bộ Ngoại giao được thực hiện theo chương trình chính thức của đoàn. Cơ quan chủ quản đó đoàn có trách nhiệm thông báo cho Bộ Thông tin và Truyề thông biết ít nhất là 01 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo để phối hợp.
- Đối với hợp báo của đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của các bộ, ngành, địa phương và cơ quan nhà nước khác của Việt Nam, cơ quan chủ quả đón đoàn phải có văn bản đề nghị gửi Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc UBND cấp tỉnh ít nhất là 02 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo.
Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND cấp tỉnh có quyền chấp thuận hoặc đình chỉ cuộc họp báo nếu thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam.
Cách thức thực hiện:
- Nộp trực tiếp tại Bộ Thông tin và Truyền thông
- Qua hệ thống bưu chính
Thành phần, số lượng hồ sơ:
1. Hồ sơ đề nghị họp báo:
- Đơn đề nghị/thông báo họp báo
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết:
02 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Bộ Thông tin và Truyền thông
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Văn bản chấp thuận
Lệ phí (nếu có):
Không có
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):
Đơn đề nghị/ thông báo họp báo - Mẫu số 02/BTTTT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
- Nội dung họp báo phải đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trả lời chấp thuận, trường hợp không có văn bản trả lời thì phải đúng với nội dung đã thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.
- Nội dung họp báo không có thông tin quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều 9 Luật báo chí
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Số 7 phố Yết Kiêu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024.39446290; 39446291; 39446292; 39446294; 39446295
Fax: 024.39446287
Email: vanthucucbaochi@mic.gov.vn