Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cấp giấy phép xuất bản phụ trương

Nộp hồ sơ Quay lại
Trình tự thực hiện:
Cơ quan báo chí có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 30 Luật báo chí có nhu cầu xuất bản phụ trương, cơ quan chủ quản báo chí gửi hồ sơ đến Cục Báo chí.
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí có trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản phụ trương; trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện:
- Nộp trực tiếp tại Cục Báo chí
- Qua hệ thống bưu chính
Thành phần, số lượng hồ sơ:
1. Hồ sơ đề cấp giấy phép xuất bản phụ trương bao gồm:
- Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;
- Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản phụ trương;
- Đề án xuất bản phụ trương có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí gồm những nội dung sau:
+ Sự cần thiết và cơ sở pháp lý;
+ Trình bày việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 30 Luật báo chí và các tài liệu kèm theo;
+ Kết cấu và các nội dung chính của phụ trương;
- Mẫu trình bày tên gọi của phụ trương có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết:
30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cục Báo chí
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép xuất bản phụ trương.
Lệ phí (nếu có):
Không có
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Điều kiện xuất bản phụ trương:
1. Có tôn chỉ, mục đích phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; đối tượng phục vụ.
2. Có phương án về tổ chức và nhân sự bảo đảm hoạt động của phụ trương.
3. Có tên và hình thức trình bày phụ trương.
4. Có các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật; phương án tài chính.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Số 7 phố Yết Kiêu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024.39446290; 39446291; 39446292; 39446294; 39446295
Fax: 024.39446287
Email: vanthucucbaochi@mic.gov.vn