Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cấp giấy phép xuất bản đặc san

Nộp hồ sơ Quay lại
Trình tự thực hiện:
Cơ quan, tổ chức có nhu cầu xuất bản đặc san gửi hồ sơ đến Cục Báo chí.
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí có trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản đặc san; trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện:
- Nộp trực tiếp tại Cục Báo chí
- Qua hệ thống bưu chính
Thành phần, số lượng hồ sơ:
1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất bản đặc san bao gồm:
- Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản đặc san;
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập, giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương (đối với tổ chức nước ngoài tại Việt Nam);
- Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản đặc san;
- Mẫu trình bày tên gọi của đặc san và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với tên gọi đặc san thể hiện bằng tiếng nước ngoài).
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết:
30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cục Báo chí
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép xuất bản đặc san
Lệ phí (nếu có):
Không có
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
 Điều kiện cấp giấy phép xuất bản đặc san gồm:
a) Có người có nghiệp vụ báo chí chịu trách nhiệm về việc xuất bản đặc san;
b) Tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp bảo đảm cho việc xuất bản đặc san;
c) Xác định rõ tên đặc san, mục đích xuất bản, nội dung thông tin, đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành, ngôn ngữ thể hiện, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, thời gian xuất bản;
d) Có địa điểm làm việc chính thức của cơ quan, tổ chức xin cấp giấy phép.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Số 7 phố Yết Kiêu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024.39446290; 39446291; 39446292; 39446294; 39446295
Fax: 024.39446287
Email: vanthucucbaochi@mic.gov.vn