Skip Ribbon Commands
Skip to main content
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Mức độ 4 Cho phép họp báo (nước ngoài) Báo chí Cục Báo chí
2 Mức độ 2 Cấp giấy phép hoạt động báo in Báo chí Cục Báo chí
3 Mức độ 2 Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung những nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo in Báo chí Cục Báo chí
4 Mức độ 4 Cấp giấy phép xuất bản phụ trương Báo chí Cục Báo chí
5 Mức độ 4 Cấp giấy phép xuất bản đặc san Báo chí Cục Báo chí
6 Mức độ 4 Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Báo chí Cục Thông tin đối ngoại
7 Mức độ 4 Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (trung ương) Báo chí Cục Báo chí
8 Mức độ 4 Cho phép họp báo (trong nước) Báo chí Cục Báo chí
9 Mức độ 3 Cấp thẻ nhà báo Báo chí Cục Báo chí
10 Mức độ 3 Đổi thẻ nhà báo Báo chí Cục Báo chí